+48 (91) 484-20-13 biuro@smkielnia.szczecin.pl

Rejestracja użytkownika e-usług Spółdzielni Mieszkaniowej “Kielnia”

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO). Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Kielnia”, realizując obowiązek wynikający z tego rozporządzenia, zwraca się z prośbą do członków spółdzielni oraz członków wspólnot, dla których spółdzielnia jest zarządcą nieruchomości o zapoznanie się z umieszczoną poniżej klauzulą informacyjną. Zwracamy się także do Państwa, naszych członków, o wyrażenie zgody na dokonywanie doręczeń na adres poczty elektronicznej podany w poniższym formularzu. Tak wyrażona zgoda daje Zarządowi Spółdzielni “Kielnia” faktyczną możliwość realizacji zapisów Statutu Spółdzielni w zakresie skutecznego informowania swoich członków o istotnych dla spółdzielni, udziału w głosowaniu itp.

Możliwości związane z taką formą komunikacji pozwolą na ograniczenie kosztów funkcjonowania naszej spółdzielni i ułatwią sprawną realizację bieżących i statutowych zadań jako spółdzielni oraz zarządcy nieruchomości.


    
     
   

Uchwała nr 1

właścicieli lokali przy ul. Dunikowskiego 38, 38a, 38b w Szczecinie

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej.

Działając na podstawie art. 29 ust. 2  ustawy o własności lokali, właściciele lokali tworzący Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Dunikowskiego 38, 38a, 38b w Szczecinie uchwalają co następuje:

§1. Wspólnota Mieszkaniowa udziela absolutorium Zarządowi Wspólnoty.

§2. Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.

zaznacz pole odpowiadające Twojemu głosowi

Uchwała nr 2

właścicieli lokali przy ul. Dunikowskiego 38, 38a, 38b w Szczecinie

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r.

Działając na podstawie art. 30 ustawy o własności lokali, właściciele lokali tworzący Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Dunikowskiego 38, 38a, 38b w Szczecinie uchwalają co następuje:

§1. Wspólnota Mieszkaniowa przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2020, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

zaznacz pole odpowiadające Twojemu głosowi

Uchwała nr 3

właścicieli lokali przy ul. Dunikowskiego 38, 38a, 38b w Szczecinie

w sprawie przyjęcia planu gospodarczego na 2021 rok.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o własności lokali, właściciele lokali tworzący Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Dunikowskiego 38, 38a, 38b w Szczecinie uchwalają co następuje:

§1. Wspólnota Mieszkaniowa przyjmuje i zatwierdza plan gospodarczy na rok 2021, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

zaznacz pole odpowiadające Twojemu głosowi

Uchwała nr 4

właścicieli lokali przy ul. Dunikowskiego 38, 38a, 38b w Szczecinie

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu nieruchomości przy ul. Dunikowskiego w Szczecinie

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o własności lokali, właściciele lokali tworzący Wspólnotę uchwalają co następuje:
§ 1. Wspólnota Mieszkaniowa wyraża zgodę na wykonanie remontu nieruchomości przy ul. Dunikowskiego 38, 38a, 38b w następującym zakresie:
1. miejscowych napraw elewacji do kwoty 3000zł
2. naprawy elementów drzwi p.poż. (zawiasy, zamki, klamki, blokady) do kwoty 3000zł
3. naprawa falownika hydroforu w budynku Dunikowskiego 38 do kwoty 6000zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

zaznacz pole odpowiadające Twojemu głosowi