+48 (91) 484-20-13 biuro@smkielnia.szczecin.pl

O Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa “KIELNIA” powstała w 1984 r. Pierwotnie
nosiła nazwę Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa “KIELNIA”, obecna
nazwa funkcjonuje od roku 1995.

Podstawą działalności Spółdzielni
Mieszkaniowej “KIELNIA” jest wpis do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie
Rejonowym Wydział III Cywilny w Szczecinie, pod numerem KRS 0000130232.
Statut Spółdzielni został uchwalony dnia 17.02.1984r., jego ostatnia
zmiana została dokonana 11.06.2007r.

Celem działalności
Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób do niej
należących oraz ich rodzin, poprzez dostarczanie samodzielnych lokali
mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym
przeznaczeniu. Lokale o innym przeznaczeniu to lokale użytkowe, garaże,
miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych.

Ważnym zadaniem
Spółdzielni jest zarządzanie i administrowanie budynkami. Obecnie
Spółdzielnia zarządza lokalami zasobowymi i usługowymi w dzielnicach:
Centrum, Dąbie, Majowe, Niebuszewo oraz Mierzyn. Dbając o swoje budynki i
starając się zwiększyć komfort lokatorom, Spółdzielnia sukcesywnie
przeprowadza różnorodne prace remontowe.

Przedmiotem działalności Spółdzielni wyszczególnionym w Statucie jest:

 • Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych
 • Wykonywanie robót budowlanych murarskich
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych
 • Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków
 • Produkcja wyrobów betonowych budowlanych
 • Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie

Spółdzielnią
od początku jej istnienia zarządza prezes Paweł Kowalski. Dzięki
wieloletniej działalności prezesa na szczecińskim rynku mieszkaniowym
możliwe jest konsekwentne i długofalowe gospodarowanie zasobami
Spółdzielni.