Rejestracja użytkownika e-usług Spółdzielni Mieszkaniowej “Kielnia”

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO). Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Kielnia”, realizując obowiązek wynikający z tego rozporządzenia, zwraca się z prośbą do członków spółdzielni oraz członków wspólnot, dla których spółdzielnia jest zarządcą nieruchomości o zapoznanie się z umieszczoną poniżej klauzulą informacyjną. Zwracamy się także do Państwa, naszych członków, o wyrażenie zgody na dokonywanie doręczeń na adres poczty elektronicznej podany w poniższym formularzu. Tak wyrażona zgoda daje Zarządowi Spółdzielni “Kielnia” faktyczną możliwość realizacji zapisów Statutu Spółdzielni w zakresie skutecznego informowania swoich członków o istotnych dla spółdzielni, udziału w głosowaniu itp.

Możliwości związane z taką formą komunikacji pozwolą na ograniczenie kosztów funkcjonowania naszej spółdzielni i ułatwią sprawną realizację bieżących i statutowych zadań jako spółdzielni oraz zarządcy nieruchomości.


    
     
   
Register with us by filling out the form below.

Password must be at least 7 characters long.
Password must be at least 7 characters long.

Proszę wybrać przynależność do konkretnej wsolnoty mieszkaniowej
Pasek Adresu 1  *
Pasek Adresu 2
Miasto  *
Państwa lub regionu
Kraj  *
Błyskawica
Podaj adres, który identyfikuje Cię jako członka wspólnoty zarzadzanej przez SM Kielania lub jej członka
Pasek Adresu 1  *
Pasek Adresu 2  *
Miasto  *
Państwa lub regionu
Kraj  *
Błyskawica
Adres zamieszkania, lub adres na któy kierować ew. korespondencję listową
Podaj liczbę swoich udziałów (1 jeżeli każdy ma 1 gło lub część licznika przy udziałach ułamkowych np 121 przy udziale 121/10560
Dodatkowe informacje dla zarzadcy, spóldzielni