Organizing Data Operations With Cadre

Organizing data management involves several tasks and responsibilities. These can vary in line with the type of firm. However , the overall goal should be to maintain reliable, accessible, and up-to-date information. This is certainly accomplished by making use of a...

Oral Technologies and Innovations

Increasingly, a dental technologies and innovations will be changing the way dentists handle and take care of patients. These types of innovations might democratize dental care and produce it cheaper and accessible. Some of the most important innovations consist of...

KONTAKT Z ADMINISTRACJĄ

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną od dnia 06.11.2020 r. kontakt bezpośredni z administracją Spółdzielni nie będzie możliwy. Kontakt tylko poprzez pocztę elektroniczną: (e-mail:biuro@smkielnia.szczecin.pl;  tech@smkielnia.szczecin.pl) lub telefoniczny: -...

Oferta na wykonanie robót sanitarnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Kielnia zwraca się o złożenie oferty na wykonanie następujących robót sanitarnych na budynku przy ul. 5 Lipca 32-32d w Szczecinie : - wykonanie dokumentacji technicznej przeliczenia nastaw na zaworach podpionowych c.w.u - wykonanie...